BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD strogo vodi računa o bezbednosti svojih korisnika i njihovih ličnih podataka, zbog čega lične podatke svojih korisnika u potpunosti prikuplja i obrađuje na zakonit način u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njegovim načelima.

RAZJAŠNJENJE TERMINA KORIŠĆENIH U POLITICI PRIVATNOSTI

OPŠTE ODREDBE

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„Rukovalac“ i „obrađivač“ podataka o ličnosti je BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD.

BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD - ČUKARICA
Adresa sedišta: Jablanička 13/4
PIB: 113173624
MB: 21816990

„Lice na koje se podaci odnose“ je korisnik internet stranice i aplikacije u vlasništvu BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD.

„Treća strana“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača.

„Kolačić“ - male tekstualne datoteke sačuvane u pregledaču korisnika internet stranice u vlasništvu BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD.

POLITIKA KOLAČIĆA

Korišćenjem našeg web sajta saglasni ste da možemo da sačuvamo kolačiće i IP adrese i da im pristupimo, da koristimo druge metode za prikupljanje podataka o korišćenju web sajta i poboljšamo vaše iskustvo na mreži. Usled nedavnih promena u zakonu, svi web sajtovi koji su aktivni širom određenih delova Evropske unije moraju da dobiju pristanak za korišćenje ili čuvanje kolačića (ili sličnih tehnologija) na vašim računarima ili mobilnim uređajima. Ova politika kolačića pruža vam jasne i relevantne informacije o kolačićima koje koristimo i o razlozima za njihovo korišćenje.

VAŠ PRISTANAK

Time što nastavljate da koristite naš web sajt slažete se sa tim da možemo da postavimo kolačiće na vaš računar kako bismo analizirali način na koji koristite naš web sajt. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku kolačića kako biste saznali detaljne informacije o podacima koje prikupljamo kada koristite ovaj sajt. Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće u pogledu vašeg korišćenja ovog web sajta, morate da prestanete da ga koristite.

ŠTA JE KOLAČIĆ?

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na vaš računar preko web sajtova koje posetite ili određenih poruka e-pošte koje otvorite. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije.

Kolačići koje koristimo na web sajtu pomažu nam da vam obezbedimo bolje iskustvo na mreži, pamte vaše parametre i pomažu nam da poboljšamo sajt. Time što pristupate našem web sajtu slažete se da se ova politika kolačića primenjuje kad god pristupite web sajtu, nezavisno od uređaja koji koristite.

KOJE LIČNE INFORMACIJE PRIKUPLJAJU KOLAČIĆI?

Uopšteno, kolačić sadrži tekstualni niz koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle ste, on samo treba da zapamti vaš pregledač.

PRISTANAK KORISNIKA

Smatra se da je korisnik aplikacije u vlasništvu BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD korišćenjem predmetne aplikacije dao izirčit pristanak da BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD, kao rukovalac i obrađivač, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika u cilju izvršenja usluga koje pruža BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD kao rukovaoca, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

U skladu sa navedenim u prethodnom stavu, BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti korisnika, u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa, u odnosu na prikupljene i obrađene podatke primenjuje „test balansiranja“ koji se sastoji iz četiri koraka pri čemu se prvo potvrđuje da su prikupljeni podaci lični podaci. Potom se testira da li je svrha zakonita i da li su lični podaci koji će se prikupljati u skladu sa principima prikupljanja podataka. Na samom kraju, takođe testiramo ravnotežu interesa, a kako bi osigurali da interes za prikupljanje i obradu podataka ne preteže u odnosu na interese osnovnih prava i sloboda korisnika.

PODACI O LIČNOSTI KORISNIKA

BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti korisnika prikuplja sledeće lične podatke koje se odnose na korisnika:

 • - Ime i prezime korisnika
 • - Email adresu korisnika
 • - Broj telefona korisnika
 • - Adresu korisnika na koju se vrši dostavljanje
 • - Podatke o kreditnoj kartici korisnika, broj računa korisnika i druge podatke o korisniku koji su neophodni za ostavrivanje usluge plaćanja putem kreditne kartice korisnika
 • - Podatke o korisniku koji su neophodni za ostvarivanje usluge organizovanja/posredavanja u organizovanju putovanja u skladu sa odrebama Zakona o obligacionim odnosima koji regulišu Ugovor o organizovanju putovanja/Posredničkog ugovora o putovanju.

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD kao rukovalac i obrađivač prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika pod tačkama 1-6. označenih pod naslovom Podaci o ličnosti korisnika ove Politike privatnosti radi izvršenja ugovora zaključenih sa korisnikom aplikacije u vlasništvu BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD, odnosno ostvarivanja kupovine proizvoda/usluga u asortimanu BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika pod tačkama 1-6. označenim pod naslovom Podaci o ličnosti korisnika ove Politike privatnosti u svrhu zadovoljenja legitimnog interesa BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD, a koji nije u suprotnosti sa pravima i slobodama koje uživa svaki korisnik aplikacije u vlasništvu BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD.

VREME TRAJANJA OBRADE PODATAKA

Podaci pod tačkama 1-6. označenih pod naslovom Podaci o ličnosti korisnika ove Politike privatnosti obrađuju se trajno, odnosno sve dok korisnik ne zatraži brisanje svojih ličnih podataka.

Prava koje korisnik ima na raspolaganju:

 • - Pravo na pristup - Pravo na pristup Vašim podacima kao i informacijama o načinu na koji se oni obrađuju.
 • - Pravo na ispravku - Pravo da zatražite izmenu za svoje lične podatke.
 • - Pravo na brisanje - Pravo da se zatraži brisanje ličnih podataka.
 • - Pravo na ograničenje obrade - Pravo na traženje ograničenja obrade ličnih podataka
 • - Pravo na prenosivost podataka - Pravo na prenos ličnih podataka u mašinsko čitljivom formatu
 • - Pravo na prigovor - Pravo na povlačenje saglasnosti kao i prigovor na obradu ličnih podataka.
 • - Automatizovano donošenje odluka - Pravo da se ne podležu odlukama zasnovanim isključivo na automatskoj obradi podataka.
 • - Pravo na pritužbu - svoju žalbu možete podneti nadležnom nadzornom organu
 • - Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, možete nas kontaktirati na email adresu: beautysalonconsirge@gmail.com

Nadležni nadzorni organ za BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD:
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
Beograd 11120, Srbija
adresa: office@poverenik.rs

DELJENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti korisnika iste neće neovlašćeno deliti sa drugim licima, osim u slučaju kada je to neophodno radi izvršenja usluga koje su ponuđene u okviru BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD, a u kom slučaju će BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD sa partnerskim kompanijama zaključiti Ugovor o poverljivosti podataka koje prikupi u svrhu obavljanja svojih usluga.

BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti korisnika iste može deliti sa partnerskom kompanijom koja pruža pravne usluge (advokat/advokatska kancelarija) a radi zaštite svojih pravnih interesa koji proizilazi iz pružanja usluga korisnicima u skladu sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD neće biti odgovoran za deljenje prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti svojih korisnika kada je na to obavezan izričitim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

MERE BEZBEDNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti preduzima sve mere bezbednosti i zaštite propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

PRAVO NA IZMENE

Zadržavamo pravo na promenu Politike privatnosti u skladu sa zakonskim odredbama. Obaveštavaćemo Vas o svim važnim promenama, kao što su promene u svrhu obrade ličnih podataka ili u slučaju da integrišemo nove svrhe.