Privredno društvo BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD je elektronska platforma koja nudi pružanje kozmetičarskih usluga (u daljem tekstu “Usluge”), a koje obuhvataju: